اتوبــارشـانديز

باربری اتوبار حمل اثاثيه منزل در شهرک وليعصر و فلاح

شماره ما را مي توانيد از 118 بخواهيد

متخصص حمل اثاثيه منزل و مبلمان

ويژه مناطق شهرک وليعصر و فلاح

بسته بندي اثاثيه در شهرک وليعصر و فلاح

جابجايي اداره ها و شرکت هاي مناطق 17 و 18

سريع مطمئن سرامد

با کارگران با تجربه و کار آزموده

تضمين سلامت اثاثيه با استفاده از ابزار مخصوص شانديزبار

داراي مجوز اتحاديه صنف حمل و نقل کالاي شهري به شماره 640

با بيش از 30 سال تجربه در صنف بارکش شهري تهران

صدور بيمه کالا جهت حمل کالا و مبلمان به کليه شهرستان ها

ما به هيچ چيز ساده نمي نگريم ولي همه چيز را به سادگي انجام ميدهيم