نقشه آنلاين ترافيك تهران-اتوبار شانديز

نقاتوبار شنقشه آنلاين ترافيك تهران-با آپديت هر دقيقه يكبار

قبل از خروج از خانه اين نقشه را چك كنيد تا انتخاب مسير درستي داشته باشيد
شركت كنترل ترافيك تهران

http://31.24.237.150/TTCCTrafficWebSite/PublicUsers/GISTrafficMap/Default.aspx
 

نقشه لحظه ای سرعت میانگین بزرگراه های تهران

http://trafficcontrol.tehran.ir/Default.aspx?tabid=103


اطلاع از میزان جریمه رانندگی راهور ناجا

سایت پلیس راهور راهنمایی و رانندگی

ارسال شماره 12 رقمی پشت کارت خودرو به سامانه پیامکی 30005151

اظلاع از نمره منفی ارسال شماره یا سریال گواهینامه به همین سامانه


مسیر و مسافت بین دو شهر- اتوبار شاندیز

با اعلام کوتاهترین و بهترین مسیر و امکانات موجود در مسیر

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- مرکز اطلاعات راهها


آخرین وضعیت راه های کشور - اتوبار شاندیز

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- مرکز اطلاعات راهها

 این سامانه از طریق تماس تلفنی با شماره ۱۴۱  یا ۸۸۹۲۵۲۵۲ به دو روش گویا و مکتوب آخرین اطلاعیه مربوط به وضعیت راه‌های کشور را در اختیار هموطنان قرار می‌دهد همچنین این سامانه با دریافت کد مخابراتی شهر مبدا و مقصد از طریق تلفن نیز مسیر و مسافت بهینه را اعلام می‌کند.

با هدف تسریع و تسهیل دسترسی به آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور سیستم دریافت پیامک از طریق ارسال عدد ۱۴۱ به سامانه پیامک کوتاه ۱۰۰۰۱۴۱ فعال شد.


اتوبار شاندیز 66298600-2